Laura Bajoriūnė, Ingrida Donielienė, Mireta Visockienė. Internetinė paskaita ikimokyklinio ugdymo pedagogams „STEAM: matematika ir inžinerija kartu su PYKŠT ir POKŠT“

Days
Hours
Minutes
Seconds
Nuo 2019-09-25 14:00 iki 2019-09-25 15:30
Įdėjo Super User

Šalyje vis plačiau plintant STEAM idėjoms, jos neišvengiamai pasiekia ne tik bendrojo lavinimo mokyklas, bet ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo pedagogai vis drąsiau į ugdomąjį procesą integruoja STEAM dalykus ir jie kasdien tampa vis didesne savastimi. STEAM akronimą sudaro angliškų žodžių (science, technology, engineering, arts, mathematic) trumpinys, kur dėmesys skiriamas ir matematinių bei inžinerinių gebėjimų ugdymui. Ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą grindžiantys dokumentai taip pat nurodo, jog ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų matematiniai, inžineriniai gebėjimai turi būti nuolat lavinami. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše (2014) viena iš vaikų ugdymosi pasiekimų sričių yra „Skaičiavimas ir matavimas“, kur nurodoma, jog ikimokyklinio amžiaus vaikas pasaulį turi pažinti skaičiuodamas ir matuodamas. Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje (2014) akcentuojama, jog priešmokyklinio amžiaus vaikas jau turi gebėti skaičiuoti, matuoti, lyginti, spręsti praktinius sudėties ir atimties uždavinius su daiktais. Tad ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai turi nuolat ugdyti vaikų matematinius, inžinerinius gebėjimus, pasirinkdami inovatyvius, kūrybiškus, vaikui patrauklius ugdymo metodus.

 

Internetinės paskaitos metu bus pristatomos pedagogų praktikų patirtys, ugdant ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų matematinius, inžinerinius gebėjimus. Taip pat paskaitoje bus pristatytos dvi naujos knygos: „PYKŠT ir POKŠT MATEMATIKOS eksperimentai . 3-5 metų vaikams“ ir „PYKŠT ir POKŠT INŽINERIJOS eksperimentai 3-5 metų vaikams“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Speakers

 • Ingrida Donielienė

  Ingrida Donielienė

 • Laura Bajoriūnė

  Laura Bajoriūnė

 • Mireta Visockienė

  Mireta Visockienė

x


Užsiregistravę dalyviai

 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar

1000 liko ženklų