Lina Misiuvienė, Jolita Šalomskienė. Internetinė paskaita „Kaip sudominti šiuolaikinį mokinį tekstu? Darbas su literatūros vadovėliais 5-6 klasėse“

Nuo 2019-05-28 15:30 iki 2019-05-28 17:00
Įdėjo Super User


 

Internetinė paskaita skirta lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams dirbantiems arba pradedantiems dirbti su 5 - 8 kl. lietuvių literatūros vadovėliais.

Lektorės ir lietuvių kalbos vadovėlių komplektų bendraautorės pasidalins gerąja patirtimi bei pristatys komplektų panaudojimo būdus ir galimybes, kurie padės mokytojams ir mokiniams:

  • bendradarbiauti;
  • suteikti grįžtamąjį ryšį;
  • gerinti mokinių pasiekimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1000 liko ženklų