Audronė Janickienė, Danutė Visockienė. Internetinė paskaita lietuvių kalbos mokytojams „Kaip pagerinti lietuvių kalbos mokymo(si) rezultatus (LIETUVIŲ KALBA 8, serija ATRASK)“

Nuo 2019-03-26 15:00 iki 2019-03-26 16:30
Įdėjo Super User

 

 

Internetinės paskaitos metu sužinosite:

 • Kaip išlaikant komunikacinio ir sisteminio kalbos mokymo dermę sustiprinti 7–8 klasių mokinių skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir klausymo pasiekimus: veiksmingai auginti lietuvių kalbos vartojimo kompetencijas, formuoti taisyklingos rašybos ir skyrybos įgūdžius, suteikti pagrindus struktūruotai reikšti mintis žodžiu ir raštu, kalbėti ir klausytis, tikslingai argumentuoti ir diskutuoti.
 • Kaip dalykinį turinį priartinti prie mokinio patirties, neapsiriboti teorinių žinių įsiminimu, jų pritaikymu, o mokant mąstyti, savarankiškai tirti pasirinktus klausimus skatinti giluminį mokymąsi, ugdyti bendrąsias kompetencijas.

 

 

 

 

 

 Užsiregistravę dalyviai

 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar
 • Community Builder Avatar

1000 liko ženklų