Jolanta Žvirblienė. Internetinė paskaita pradinio ugdymo pedagogams „Šiuolaikiniai aktyvaus ugdymo(si) metodai pradiniame ugdyme“

Nuo 2020-05-28 16:00 iki 2020-05-28 17:30
Įdėjo Super User
Kategorijos: Paskaitos
Peržiūros: 768

 

 

 

 

Renginys MOKAMAS

RENGINIO ORGANIZATORIUS: VšĮ „Šiaurės licėjus“

 

 

 

 

 

Registracija į internetinę paskaitą ir papildoma informacija: https://bit.ly/webinarasSL

 

Dėmesys įtraukiam prasmingam ugdymui ir visa apimančioms kompetencijoms, socialinių įgūdžių ir bendradarbiavimo stiprinimui, mokymosi ir realaus gyvenimo reiškinių susiejimui. Šių principų ir metodikų visuma padeda vaikams lavinti kritinį mąstymą, gebėjimą priimti sprendimus, darniai veikti bendruomenėje. Šių tikslų pasiekti padeda aktyvūs ugdymo(si) metodai, kurie, visų pirma, didina vaikų motyvaciją sužinoti, atrasti ir tyrinėti. Taip pat šie metodai padeda vaikams atrasti sąsajas tarp teorinės informacijos bei praktinio jos pritaikymo bei realaus konteksto. Ugdymo procese pasitelkiant šiuos metodus dėmesys kreipiamas ne tik vaiko žinioms, bet ir itin svarbioms socialinėms ir emocinėms kompetencijoms.

Internetinėje paskaitoje pradinio ugdymo pedagogai supažindins su šiuolaikiniais aktyvaus ugdymo(si) metodais ir novatoriškomis ugdymo priemonėmis bei sprendimais.