Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos ugdymas (80 akad. val.)

Dienos
Valandos
Minutės
Sekundės
Nuo 2020-03-09 15:00 iki 2020-03-09 23:59
Įdėjo Super User
Kategorijos: Paskaitos, Kursai
Peržiūros: 2353

 


REGISTRACIJA Į KURSUS VYKS IKI KOVO 6 D. 12 VAL.


 

Įvadinė paskaita - kovo 9 d

Kovo 16, 18, 20, 23 d. nuo 13 val.

Kovo 30 d. nuo 15 val.

Balandžio 1 d. nuo 14 val.

Balandžio 6 d. nuo 15 val.

Balandžio 16 d. nuo 14 val.

Balandžio 20 d. 15 val.

Balandžio 27 d. 15 val.

Balandžio 29 d. 14 val.

Testai - balandžio 27 d. ir 29 d.

 

 

 

80 val. kursų kaina - 60EUR

 

Mokymai yra skirti asmenims pilnai kompetencijai įgyti, kuriai nustatoma ne trumpesnė kaip 80 valandų mokymų apimties programa. Reikalavimai čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302571/asr

 

Jeigu Jums iki 80 val. reikalingi tik edukacinės dalies kursai, tai į adaptuotus 40 val. kursus galite registruotis čia: https://a.vma.lt/37qV3qU

 

Šio kurso turinys parengtas pagal naujus ministro reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašą.

 

Visi kursų užsiėmimai vyks virtualiose mokomosiose aplinkose, dalyviams nereikia niekur vykti (taupome Jūsų brangų laiką)

 

 

Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774"REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠAS"

10. Mokytojai privalo būti įgiję kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“

 

 

 

Pažymėjimas bus siunčiamas Lietuvos paštu.

Kursų kaina - 60 EUR

Kursai vyksta – užsiėmimai vyks Adobe Connect virtualioje konferencinėje aplinkoje. Konfrencinio kambario adresas bus praneštas prieš renginį.

Sąvarankiškos kurso studijos vyks čia https://krsc.vma.lm.lt

 

 

 

Įvadinė paskaita - kovo 9 d. nuo 15.00 val.
Konsultacijos - kovo 16 d., 23 d., 30 d. ir balandžio 6 d. nuo 15.00 val.,
Mokymai - balandžio 14 d., 15 d., 16 d., 17 d. nuo 13.00 val.
Mokymai - balandžio 20 d., 27 d., 29 d. nuo 15.00 val.
Testai - balandžio 29 d. ir 30 d. d.