Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos ugdymas (40 akad. val.)

Dienos
Valandos
Minutės
Sekundės
Nuo 2020-03-25 15:00 iki 2020-03-25 23:59
Įdėjo Super User
Kategorijos: Paskaitos, Kursai
Peržiūros: 5366

 

Įvadinė paskaita - kovo 25 d. nuo 15 val.

Kovo 30 d. nuo 15 val.

Balandžio 1 d. nuo 14 val.

Balandžio 6 d. nuo 15 val.

Balandžio 16 d. nuo 14 val.

Balandžio 20 d. 15 val.

Testai - balandžio 16 d. ir 20 d.

 

 

Mokymai yra skirti asmenims, kurie iki šiol išklausė 40 akad. val. techninės dalies kursus ir trūksta 40 akad. val. pilnai kompetencijai įgyti, kuriai nustatoma ne trumpesnė kaip 80 valandų mokymų apimties programa. Reikalavimai čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302571/asr

 

Jeigu Jums reikalingi 80 val. kursai, tai į visos apimties mokymų programą galite registruotis čia: https://a.vma.lt/2Skaqgf

 

Šio kurso turinys iš dalies remiasi senuoju edukacinės dalies turiniu ir yra adaptuojamas pagal naujus ministro reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašą.

 

Visi kursų užsiėmimai vyks virtualiose mokomosiose aplinkose, dalyviams nereikia niekur vykti (taupome Jūsų brangų laiką)

 

 

Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774"REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠAS"

10. Mokytojai privalo būti įgiję kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“

 

 

 

Jeigu negalėsite dalyvauti įvadiniame užsiėmime, tai bus galimybė peržiūrėti paskaitos vaizdo įrašą.

Mokytojas, dalyvavęs abiejuose seminaruose, išklausęs nuotolini mokymosi kursą, atlikęs moduliuose nurodytas užduotis ir pateikęs atliktas baigiamąsias užduotis gauna nuotolinio mokymo kurso pažymejimą.

 

Pažymėjimas bus siunčiamas Lietuvos paštu.

Kursų kaina - 30 EUR

Kursai vyksta – užsiėmimai vyks Adobe Connect virtualioje konferencinėje aplinkoje. Konfrencinio kambario adresas bus praneštas prieš renginį.

Sąvarankiškos kurso studijos vyks čia https://krsc.vma.lm.lt

 

 

 

Įvadinė paskaita - kovo 25 d. nuo 15.00 val.
Konsultacijos - kovo 30 d. ir balandžio 6 d. nuo 15.00 val.
Mokymai - balandžio 14 d., 15 d., 16 d. nuo 13.00 val.
Testai - balandžio 16 d. ir 20 d.

 

 

 

 

 

 

 

 

Speakers

 • Danguolė Vaitmonienė

  Danguolė Vaitmonienė

  Kauno Veršvų gimnazijos IT mokytoja ekspertė
  Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto edukologinės dalies lektorė

  Išsilavinimas:
  KPI (KTU) informatikos fakultetas, taikomoji matematika
  VDU Socialinių mokslų fakultetas, Specialiųjų profesinių studijų programa „Profesinė pedagogika“

  Kvalifikacija:
  Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto edukologinės dalies lektorė
  ECDL pažymėjimas (2002 m.)
  IKT diegimo profesiniame rengime konsultantė
  Mentoriaus kvalifikacija (VDU)
  Mokymosi pasiekimų vertintojo kompetencija (VDU)

x


1000 liko ženklų