Audronė Janickienė. Internetinė paskaita lietuvių kalbos mokytojams „KAS SVARBU ŽINOTI PRIEŠ LIETUVIŲ KALBOS VBE: kaip kartoti, ką akcentuoti, kaip supažindinti abiturientus su vertinimo kriterijais“

Nuo 2019-11-21 15:00 iki 2019-11-21 16:30

Įdėjo Super User