Doc. dr. Irina Klizienė. Internetinė paskaita pradinių klasių ir kūno kultūros mokytojams „Pradinių klasių mokinių fizinio aktyvumo sąsajos su matematikos mokymosi pasiekimais, taikant inovatyvias kūno kultūros pamokas“

Nuo 2019-10-30 09:00 iki 2019-10-30 10:30

Įdėjo Super User


 Internetinėje paskaitoje lektorė pristatys kaip dirbti su 3 klasės vadovėlio komplektu Kūno kultūra