Laima Daukšytė-Koncevičienė. Internetinė paskaita matematikos mokytojams, dirbantiems 5-8 kl. „Kaip pasirinkti skaitmenines ir tradicines mokymo priemonės, kurios padės mokytojui ir mokiniui efektyviai bendradarbiauti matematikos pamokose?“

Nuo 2019-10-29 12:00 iki 2019-10-29 13:30

Įdėjo Super User