Audronė Janickienė, Danutė Visockienė. Internetinė paskaita lietuvių kalbos mokytojams „Lietuvių kalbos pamokos: kaip derinti tradicines ir skaitmenines mokymo(si) priemones siekiant efektyvaus bendradarbiavimo ir asmeninės mokinio pažangos?“

Nuo 2019-10-17 15:00 iki 2019-10-17 16:30

Įdėjo Super User


 Kaip sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius pasiekimus, iš(si)ugdyti tvirtus ir tvarius žinių pagrindus? Kaip stiprinti mokinių vertybines nuostatas ir pasitikėjimą savo galiomis, atsparumą, kūrybiškumą? Tai mokytojams dažnai kylantys klausimai, kuriems spręsti reikalinga konkreti pagalba. Vebinaro metu ir bus siūlomi šių problemų sprendimo būdai, konkretūs veiklų scenarijai.