Jolita Mickienė, Eglė Nachajienė. Internetinė paskaita lietuvių kalbos mokytojams dirbantiems su literatūros vadovėliais 5-8 klasėse (s. ATRASK) „Tradicinės ir skaitmeninės mokymo priemonės, padedančios mokytojui ir mokiniui efektyviai bendradarbiauti“

Nuo 2019-10-21 15:00 iki 2019-10-21 16:30

Įdėjo Super User