Andželika Padarauskienė. Internetinė paskaita pradinių klasių mokytojams „Naujai rengiamas serijos Taip! matematikos vadovėlis 3 klasei – geresniems mokinių pasiekimams ugdyti“

Nuo 2019-05-16 15:00 iki 2019-05-16 16:30

Įdėjo Super User 

Kokie būdai padėtų pasiekti geresnių mokymo(si) rezultatų?

  • Internetinėje paskaitoje bus kalbama apie:
  • uždavinių sprendimo strategijų mokymąsi;
  • mokymąsi samprotauti;
  • mokymąsi per patyrimą;
  • informacijos ieškojimą ir naudojimąsi duotais duomenimis;
  • mokymąsi vaizduojant, braižant schemas;
  • žinių ir gebėjimų gilinimąsi atliekant interaktyvias užduotis.