Eglė Nachajienė, Jolita Mickienė. Internetinė paskaita Literatūros pamoka 5–8 klasėse: būdai ir galimybės skatinti bendradarbiavimą ir gerinti mokinių pasiekimus”

Nuo 2019-05-20 15:00 iki 2019-05-20 16:30

Įdėjo Super User 

Internetinė paskaita skirta lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams dirbantiems arba pradedantiems dirbti su 5 - 8 kl. literatūros vadovėliais (serija ,,ATRASK‘‘).

Lektorės ir literatūros vadovėlių komplektų bendraautorės pasidalins gerąja patirtimi bei pristatys komplektų panaudojimo būdus ir galimybes, kurie padės mokytojams ir mokiniams:

  • bendradarbiauti;
  • suteikti grįžtamąjį ryšį;
  • gerinti mokinių pasiekimus.