Audronė Janickienė, Danutė Visockienė. Internetinė paskaita „ŠIUOLAIKINĖS MOKYMO(SI) STRATEGIJOS: būdai mokinių pasiekimams gerinti dirbant su lietuvių kalbos vadovėliais 5-8 klasėse. (serija ,,ATRASK“)!”

Nuo 2019-05-02 15:30 iki 2019-05-02 17:00

Įdėjo Super User 

Internetinė paskaita skirta lietuvių kalbos mokytojams dirbantiems arba pradedantiems dirbti su 5 - 8 kl. lietuvių kalbos vadovėliais (serija ,,ATRASK‘‘).

Lektorės ir lietuvių kalbos vadovėlių komplektų bendraautorės pasidalins gerąja patirtimi bei pristatys komplektų panaudojimo būdus ir galimybes, kurie padės mokytojams ir mokiniams:

  • bendradarbiauti;
  • suteikti grįžtamąjį ryšį;
  • gerinti mokinių pasiekimus.