Renata Babravičienė. Nuotoliniai mokymai „Aktyvūs mokymo(si) metodai“ (40 akad. val.)

Nuo 2019-12-31 15:00 iki 2019-12-31 17:00

Įdėjo Super User

Kategorijos: Paskaitos

Žymos: Klaipėdos rajono švietimo centras, Giedra Aliulienė

Peržiūros: 3267


 

MOKYMŲ DATOS BUS SKELBIAMOS SURINKUS 30-40 DALYVIŲ GRUPĘ.

 

 

Tyrimai rodo, kad mokiniams ypač nepatinka tradiciškai vedamos pamokos, nes toks dėstymas vienodas, nuobodus. Iki šiol labai daug mokytojų iš esmės stengiasi mokiniams suteikti kuo daugiau informacijos. Dabartinės mokymo programos sudaro galimybę taikyti naujoviškus metodus, kurie skatina mokinių savarankiškumą, loginį mąstymą, aktyvų dalyvavimą ugdymo procese. Šiandienos mokyklai turi rūpėti ugdyti visapusišką žmogų, o ne vien perteikti jam žinias.

Ugdymo metodai yra ne mažiau reikšmingas pedagoginio darbo veiksnys nei pats ugdymo turinys. Nėra ir negali būti universalaus, kiekvienam mokytojui ir mokiniui tinkančio metodo. Mokytojas pagal savo prigimtį ir gebėjimus renkasi tokius metodus, kurie padėtų geriausiai pasiekti ugdymo tikslus bei uždavinius. Jei jam pačiam patogus metodas nepadeda skleistis kiekvieno mokinio individualybei, tenka ieškoti kito ar permodeliuoti tą patį metodą. Tai pedagogo profesinio pasirengimo, jo pedagoginių pažiūrų bei takto reikalas.

Mokytojams, kurie nepasiruošę rinktis kitų inovatyvių mokymo(si) būdų ir linkę remtis vienu geriausiai žinomu būdu, gresia pavojus tapti nuobodiems. Tyrimai rodo, kad didesnė mokymo būdų įvairovė sužadina mokinių susidomėjimą, neleidžia nuobodžiauti, lemia mokymosi motyvaciją. Žiūrint mokytojo ir mokinio akimis, geriausia pamoka ta, kurioje mokytojas jaučiasi palikęs dalį savęs, o mokinys – suradęs save.

Per pamoką turime ne tik mokyti, bet ir išmokyti, skatinti mokinį atrasti nauja, nežinoma, klysti ir taisyti savo klaidas. Bet kuriame mokymosi etape mokytojas siekia ne vieno, o daugiau tikslų.

 

 

2019-04-23 nuo 15 val. - Pirmoji mokymų dalis

2019-04-30 nuo 15 val. - Antroji mokymų dalis

 

 

MOKYMŲ DATOS BUS SKELBIAMOS SURINKUS 30-40 DALYVIŲ GRUPĘ.

 

 

MOKYMŲ PROGRAMA AKREDITUOTA (2017-01-02, Nr. V-1, Klaipėdos rajono švietimo centras).

Renginio medžiagą siunčia ir dalyvių pažymas/pažymėjimus išduoda Klaipėdos rajono švietimo centras. Turint klausimų kreipkitės į atsakingą asmenį: el. p.   arba tel. 8 617 85840

 

 

 

MOKYMŲ TURINYS

 

Teorija

Trukmė

Interaktyvus žaidimas-viktorina

Interaktyvios kortelės

Interaktyvios vaizdo pamokos

Interaktyvios mįslės, klausimai ir testai

Interaktyvios programos pažangos stebėjimui, vertinimui ir įsivertinimui

2 val.

2 val.

2 val.

2 val.

 

2 val.

Praktinė veikla

 

Interaktyvus žaidimas-viktorina

Interaktyvios kortelės

Interaktyvios vaizdo pamokos

Interaktyvios mįslės, klausimai ir testai

Interaktyvios programos pažangos stebėjimui, vertinimui ir įsivertinimui

1 val.

1 val.

1 val.

1 val.

 

1 val.

Savarankiškas darbas (iki kito seminaro)

 

Interaktyvus žaidimas-viktorina

Interaktyvios kortelės

Interaktyvios vaizdo pamokos

Interaktyvios mįslės, klausimai ir testai

Interaktyvios programos pažangos stebėjimui, vertinimui ir įsivertinimui

5 val.

5 val.

5 val.

5 val.

 

5 val.

Iš viso:

40 akad. val.

 

 

 

DĖL MOKYMŲ Daugiau informacijos suteiks lektorė, rašykite el.p.