Audronė Janickienė, Danutė Visockienė. Internetinė paskaita lietuvių kalbos mokytojams „Kaip pagerinti lietuvių kalbos mokymo(si) rezultatus (LIETUVIŲ KALBA 8, serija ATRASK)“

Audronė Janickienė, Danutė Visockienė. Internetinė paskaita lietuvių kalbos mokytojams „Kaip pagerinti lietuvių kalbos mokymo(si) rezultatus (LIETUVIŲ KALBA 8, serija ATRASK)“

Nuo 2019-03-26 15:00 iki 2019-03-26 16:30

Įdėjo Super User


 

 

Internetinės paskaitos metu sužinosite:

  • Kaip išlaikant komunikacinio ir sisteminio kalbos mokymo dermę sustiprinti 7–8 klasių mokinių skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir klausymo pasiekimus: veiksmingai auginti lietuvių kalbos vartojimo kompetencijas, formuoti taisyklingos rašybos ir skyrybos įgūdžius, suteikti pagrindus struktūruotai reikšti mintis žodžiu ir raštu, kalbėti ir klausytis, tikslingai argumentuoti ir diskutuoti.
  • Kaip dalykinį turinį priartinti prie mokinio patirties, neapsiriboti teorinių žinių įsiminimu, jų pritaikymu, o mokant mąstyti, savarankiškai tirti pasirinktus klausimus skatinti giluminį mokymąsi, ugdyti bendrąsias kompetencijas.