Eglė Nachajienė, Jolita Mickienė. Internetinė paskaita lietuvių kalbos mokytojams „Kaip pagerinti literatūros mokymo(si) rezultatus (LITERATŪRA 8, serija ATRASK)“

Eglė Nachajienė, Jolita Mickienė. Internetinė paskaita lietuvių kalbos mokytojams „Kaip pagerinti literatūros mokymo(si) rezultatus (LITERATŪRA 8, serija ATRASK)“

Nuo 2019-03-22 15:30 iki 2019-03-22 17:00

Įdėjo Super User


 

 

Internetinėje paskaitoje bus aptartos vadovėlio komplekte siūlomos užduotys, kūrybiniai ir projektiniai darbai, kuriuos atlikdami mokiniai mokosi problemiškai mąstyti, ugdosi skaitymo kompetencijas, savarankišką ir kūrybišką požiūrį į literatūrą.