Laima Daukšytė – Koncevičienė. Internetinė paskaita matematikos mokytojams „Priemonės, padedančios gerinti mokinių pasiekimus dirbant su matematikos vadovėliu 5-6 kl. (s. Atrask)“

Laima Daukšytė – Koncevičienė. Internetinė paskaita matematikos mokytojams „Priemonės, padedančios gerinti mokinių pasiekimus dirbant su matematikos vadovėliu 5-6 kl. (s. Atrask)“

Nuo 2019-03-22 15:00 iki 2019-03-22 16:30

Įdėjo Super User


 

 

Internetinė paskaita skirta matematikos mokytojams dirbantiems arba pradedantiems dirbti su 5 arba 6 kl. matematikos vadovėliais (serija ATRASK).

Lektorė ir matematikos vadovėlių komplektų bendraautorė Laima Daukšytė-Koncevičienė pristatys komplektų panaudojimo būdus ir galimybes, kurie padės mokytojams ir mokiniams:

  • bendradarbiauti;
  • suteikti grįžtamąjį ryšį;
  • gerinti mokinių pasiekimus.