Lina Misiuvienė, Jolita Šalomskienė. Internetinė paskaita „Kaip sudominti penktoką tekstu: naujas literatūra 5 vadovėlis – dialogui su kiekvienu mokiniu“

Nuo 2018-06-22 10:00 iki 2018-06-22 11:30

Kategorijos: Paskaitos, „Šviesos" mokymo centras

Žymos: Leidyklos „Šviesa“ Mokymo centras, Lina Misiuvienė, Jolita Šalomskienė

Hits: 342


 

 

INFORMACIJA DĖL NAUJIENLAIŠKIŲ SIUNTIMO

Siekiant užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugos tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą, patvirtiname, kad tinklalapis vma.lt teikdamas savo paslaugas, vadovaujasi visais aukščiau išvardintais teisės aktais.

Jei sutinkate toliau gauti pranešimus iš vma.lt tinklalapio, tai užpildykite pateiktą formą:

Nepatvirtinus, nuo gegužės 25 d. negalėsime Jums elektroniniu paštu siųsti naujienų.

 

 

RENGINIO LEKTORIUS

Lina Misiuvienė

Jolita Šalomskienė

 

 

INFORMACIJA DĖL RENGINIO MEDŽIAGOS

Renginio medžiagą siunčia ir dalyvių pažymas/pažymėjimus išduoda Leidyklos "Šviesa" mokymo centras. Turint klausimų kreipkitės į atsakingą asmenį: el. p. mokymai@sviesa.lt arba tel. (8 37) 342033