Laima Skabickienė. Internetinė paskaita lietuvių kalbos mokytojams „Etapinės teksto analizės ir interpretacijos strategija 9-10 klasės literatūros pamokose. Vadovėlis LITERATŪRA „ERA“ 9 IR 10 KL.“

Laima Skabickienė. Internetinė paskaita lietuvių kalbos mokytojams „Etapinės teksto analizės ir interpretacijos strategija 9-10 klasės literatūros pamokose. Vadovėlis LITERATŪRA „ERA“ 9 IR 10 KL.“

Nuo 2018-05-24 15:00 iki 2018-05-24 16:30

Kategorijos: Paskaitos, „Šviesos" mokymo centras

Žymos: Leidyklos „Šviesa“ Mokymo centras, Laima Skabickienė

Hits: 1196


 

 

INFORMACIJA DĖL NAUJIENLAIŠKIŲ SIUNTIMO

Siekiant užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugos tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą, patvirtiname, kad tinklalapis vma.lt teikdamas savo paslaugas, vadovaujasi visais aukščiau išvardintais teisės aktais.

Jei sutinkate toliau gauti pranešimus iš vma.lt tinklalapio, tai užpildykite pateiktą formą:

Nepatvirtinus, nuo gegužės 25 d. negalėsime Jums elektroniniu paštu siųsti naujienų.

 

 

RENGINIO LEKTORIUS

Laima Skabickienė

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

 

 

 

INFORMACIJA DĖL RENGINIO MEDŽIAGOS

Renginio medžiagą siunčia ir dalyvių pažymas/pažymėjimus išduoda Leidyklos "Šviesa" mokymo centras. Turint klausimų kreipkitės į atsakingą asmenį: el. p. mokymai@sviesa.lt arba tel. (8 37) 342033