2018 m. Kompiuterinio raštingumo edukacinės dalies kursai (40 akad. val.)

2018 m. Kompiuterinio raštingumo edukacinės dalies kursai (40 akad. val.)

Nuo 2018-03-27 15:00 iki 2018-03-27 17:00

Kategorijos: Seminarai

Žymos: Klaipėdos rajono švietimo centras

Hits: 3123


 

Įvadinė dalis - 2017 m. kovo 27 dieną nuo 15 val.

Konsultacija - balandžio 10 d. nuo 15 val.

Baigiamoji dalis, testas - balandžio 27 d. ir 30 d. nuo 15 val.

 

Dėmesio! Visi kursų užsiėmimai vyks virtualiose mokomosiose aplinkose, dalyviams nereikia niekur vykti (taupome Jūsų brangų laiką)

 

Nuotolinis mokymosi kursas (santrumpa NMK) „Pedagogų kompiuterinio raštingumo reikalavimai: Edukacine dalis“ parengtas pagal reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. isakymu Nr. ISAK-555). Reikalavimai programoms yra neatsiejama mokytojų kvalifikacijos tobulinimo dalis, todel NMK pateikia naujausią ir mokytojams aktualiausią informaciją. Parengtas kursas atitinka integruoto modelio reikalavimus – didelis demesys skiriamas mokytojų tarpusavio bendravimui, refleksijai, asmenines patirties kaupimui ir sklaidai. Besimokančiųjll bendravimo ir bendradarbiavimo veikla sudaro kurso esmę: kursas sudaromas iš veiksmų, atliktų besimokantiesiems bendradarbiaujant, diskutuojant, ieškant informacijos, vertinant pažangą, drauge atliekant užduotis ir pan. – šitaip formuojasi šiuolaikiška mokymosi bendruomene. Pagrindinis dėmesys skiriamas klausytojų kompiuterinio raštingumo, informacijos valdymo igudžių, informacijos analizes, sintezes, žinių bendradarbiavimo gebejimams igyti.

PLAČIAU APIE KURSĄ SKAITYKITE ČIA

 

Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774"REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠAS"

10. Mokytojai privalo būti įgiję kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“

 

REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJai APRAŠAS: https://www.upc.smm.lt/tobulinimas/dokumentai/V-774-KR-aprasas.docx

 

Besimokantieji privalo dalyvauti dviejuose seminaruose:

1) Prieš pradėdami nuotolinio mokymo kursą – ivade i nuotolinį mokymosi kursą. Registracija virtualioje aplinkoje „Moodle“. VMA „Moodle“ (http://krsc.vma.emokykla.lt);

2) Pasibaigus nuotoliniams mokymams – atsiskaitomajame seminare – atliekamas testas ir namų darbų aptarimas. Kurso apibendrinimas.

 

Jeigu negalėsite dalyvauti įvadiniame užsiėmime, tai bus galimybė peržiūrėti paskaitos vaizdo įrašą.

 

Mokytojas, dalyvavęs abiejuose seminaruose, išklausęs nuotolini mokymosi kursą, atlikęs moduliuose nurodytas užduotis ir pateikęs atliktas baigiamąsias užduotis gauna nuotolinio mokymo kurso „Pedagogų kompiuterinio raštingumo reikalavimai: Edukacine dalis“ pažymejimą.

 

Pažymėjimas bus siunčiamas Lietuvos paštu.

 

Kursų kaina - 30 EUR

Kursai vyksta – įvadinis ir baigiamasis užsiėmimas vyks Adobe Connect virtualioje konferencinėje aplinkoje. Konfrencinio kambario adresas bus praneštas prieš renginį. Susipažinti su virtualia konferencine aplinka galite paspaudę šią nuorodą.

Sąvarankiškos kurso studijos vyks čia http://krsc.vma.emokykla.lt

 

 

RENGINIO LEKTORIUS

Danguolė Vaitmonienė

Kauno Veršvų gimnazijos IT mokytoja ekspertė
Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto edukologinės dalies lektorė

Išsilavinimas:
KPI (KTU) informatikos fakultetas, taikomoji matematika

VDU Socialinių mokslų fakultetas, Specialiųjų profesinių studijų programa „Profesinė pedagogika“

Kvalifikacija:
Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto edukologinės dalies lektorė
ECDL pažymėjimas (2002 m.)

IKT diegimo profesiniame rengime konsultantė
Mentoriaus kvalifikacija (VDU)
Mokymosi pasiekimų vertintojo kompetencija (VDU)

 

Įvadinė dalis - 2017 m. kovo 27 dieną nuo 15 val.

Konsultacija - balandžio 10 d. nuo 15 val.

Baigiamoji dalis, testas - balandžio 27 d. ir 30 d. nuo 15 val.

 

 

 

 

JURIDINIAI IR SĄSKAITOS APMOKĖJIMO DUOMENYS, KONTAKTAI

Klaipėdos rajono švietimo centras

Kvietinių g. 30, Gargždai, LT-96112
Įmonės kodas: 300520961
Valstybės įmonės registrų centro Klaipėdos rajono filialas

 

Sąskaitos rekvizitai mokėjimui:

Gavėjas: Klaipėdos r. švietimo centras
Įmonės kodas: 300520961
Bankas: AB Bankas Swedbank
A/s LT357300010095156911
Mokėjimo paskirtis: nurodykite išankstinės sąskaitos numerį arba dalyvio pavardę ir renginio pavadinimą.
Apmokant už kitą asmenį, prašome nurodyti dalyvio vardą pavardę.

 

Atsakingas asmuo: Julius Adomkus

Klaipėdos r. švietimo centro metodininkas
El. paštas: julius.adomkus@krsc.lt
Tel. 8 46 453067 Mob. 8 686 87298