Odeta Janušaitienė. Internetinė paskaita matematikos mokytojams „Matematikos pamokos 5-8 kl.: kaip derinti tradicines ir skaitmenines mokymo(si) priemones siekiant efektyvaus bendradarbiavimo ir asmeninės mokinio pažangos?“

Nuo 2020-02-18 13:30 iki 2020-02-18 15:00

Įdėjo Super User


 

Kaip sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius pasiekimus, iš(si)ugdyti tvirtus ir tvarius žinių pagrindus? Kaip stiprinti mokinių vertybines nuostatas ir pasitikėjimą, atsparumą, kūrybiškumą? Tai mokytojams dažnai kylantys klausimai, kuriems spręsti reikalinga konkreti pagalba. Internetinės paskaitos metu ir bus siūlomi šių problemų sprendimo būdai, konkretūs veiklų scenarijai.