Prisijungimas

Mokomasis filmas: Kaip ugdyti Europos pilietį?

1,975
by Julius Adomkus, 4 years ago
0 0

Mokomasis filmas atskleidžia du sėkmingus ir kūrybiškus -- Europos piliečio ugdymo pavyzdžius, jų vykdymo proceso svarbiausius žingsnius. Kauno mokykla — darželis „Šviesa" pristato projektą „Mes -- europiečiai", o Vilniaus Filaretų pradinė mokykla -- „Mes -- europarlamentarai".
Vykdydamos projektą „Mes -- europiečiai" klasės tampa Europos Sąjungos valstybėmis, o jų mokiniai -- Europos piliečiais. Jie kelis mėnesius renka informaciją apie įvairių šalių istoriją, kultūrą, tradicinius patiekalus, ruošiasi projekto kulminacijai -- kalėdinėms dirbtuvėms. Vienas projekto tikslų -- įtraukti ne tik mokinius, mokytojus, bet ir mokinių tėvus. Projekto idėja skatina bendrauti visos mokyklos vaikus ir taip kurti bendruomenę.
Vykdydami projektą „Mes -- europarlamentarai" pradinių klasių mokiniai drauge su mokytojais organizuoja renginį -- Europos Parlamento posėdį. Jame mokiniai pristato skirtingas Europos Sąjungos šalis ne tik klasės draugams, bet ir išskirtinei viešniai -- posėdžio pirmininkei Europos Parlamento narei Laimai Andrikienei.
Projektai „Mes -- europiečiai" ir „Mes -- europarlamentarai" skatina mokinius pažinti kitas šalis, keisti savo ir kitų požiūrį į kitataučius, suprasti savo išskirtinumą, moko ne tik rinkti informaciją ir ją analizuoti, bet taip pat aktyviai veikti, bendradarbiauti -- ugdo asmeninę, pažinimo, socialinę kompetencijas. Svarbiausia, kad šios veiklos gilina suvokimą -- mes esame europiečiai, o Europa -- mūsų namai. Mokomąjį filmą parengė: UAB Mokomieji filmai
https://www.facebook.com/mokomiejifilmai
© Ugdymo plėtotės centras, 2014
http://www.upc.smm.lt/

Go to top
Virtuali Mokymosi Aplinka vma.lt