Prisijungimas

Metodas: Debatai

2,473
by Julius Adomkus, 5 years ago
0 0

Filmas supažindina su Debatų metodu, kuris tikslingai taikomas ugdymo procese formuoja mokinių tiriamojo darbo įgūdžius, pažintinį ir socialinį aktyvumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, savarankiškumą, pozityvų ir kritinį mąstymą, bendravimo įgūdžius, lavina dėmesį, atmintį, formuoja demokratiškai mąstančią, tolerantišką asmenybę. Dirbdami komandinį darbą, mokiniai ugdosi pasitikėjimą savimi ir vieni kitais, išmoksta dalytis patirtimi ir žiniomis. Debatuojant keičiasi požiūris į aplinkinius ir pasaulį, ugdoma pakanta kitokiai nuomonei, plečiasi akiratis, globaliau mąstoma.

Ekspertai Aurimas Perednis (žurnalistas) ir mokytojos praktikės Daiva Dūdėnienė (Utenos A. Šapokos gimnazija) ir Nijolė Braukylienė (Utenos r. Užpalių gimnazija) kviečia mokyti(s) debatuoti, taikyti šį metodą per savo mokomąjį dalyką ar organizuojant kitas veiklas.

Daugiau apie Debatų metodą:
• Debatų metodo integravimas formaliojo švietimo sistemoje. Metodinis rinkinys klasės vadovui. Sud. Ž. Meškelienė, Z. Rudak., 2012 (priedas -- DVD plokštelė 10 pamokų);
http://www.debate.lt/;
http://www.zebra.lt/lt/pramogos/apkla...
http://vk.com/album21936823_162044111

Go to top
Virtuali Mokymosi Aplinka vma.lt